header_slider
Artboard 1 Created with Sketch.
1

Optimale voerefficiëntie

Artboard 1 Created with Sketch.
2

Maximale oogstzekerheid

Artboard 1 Created with Sketch.
3

Perfecte zetmeelkwaliteit

Artboard 1 Created with Sketch.
4

Beter verteerbare restplant

Artboard 1 Created with Sketch.
5

Top in voederwaarde

1. Optimale voerefficiëntie

Hoogwaardige snijmaïs van de 31-generatie levert per kg opgenomen drogestof beduidend meer liters melk. We noemen dit de voerefficiëntie, een belangrijk kengetal in de bedrijfsvoering. Een tiende punt voerefficiëntie vertegenwoordigt bij 20 kg ds-inname zo’n 2 liter melk per koe per dag.

2. Maximale oogstzekerheid

De 31.211 en 31.218 zijn modelrassen voor de teelt van maïs onder typisch Nederlandse groeiomstandigheden. Ook in een laat seizoen staat deze stevige en vroegafrijpende snijmaïs zijn mannetje met het blijvende vooruitzicht op een tijdige oogst met hoge opbrengsten.

3. Perfecte zetmeelkwaliteit

Zetmeelgehalte- en kwaliteit zijn van hoog niveau. We hebben het dan al gauw over 20 gram méér zetmeel per kg drogestof dan voorgaande generaties. Er zit een prachtkolf in, volledig gevuld en met een mooi gesloten schudblad.

4. Beter verteerbare restplant

Door de gemiddeld 10% betere NDF-verteerbaarheid is de voederwaardestijging bij de 31-generatie substantieel. De plant wordt over de hele linie beter benut en aangewend en daarin zit de winst.
Wist u dat een procent toename van de celwandverteerbaarheid al goed is voor 15 extra VEM’s?!

5. Top in voederwaarde

De nieuwe generatie benut het volledige potentieel van de maïsplant doordat álle componenten topverteerbaar zijn. De unieke combinatie hoog zetmeel én hoge celwandverteerbaarheid maakt LG 31.211 en LG 31.218 toonaangevend in het rassenaanbod voor komend seizoen.

1
tekstbeeld_slider_risico's
1

Kies liever voor de 31-generatie van LG:
nieuw én oogstzekerder dan ooit!

Met deze kwaliteitsmaïs haalt u voortaan méér kVEM van elke hectare. Het hoge zetmeelpercentage en de optimale celwandverteerbaarheid worden bovendien gecombineerd met superieure landbouwkundige eigenschappen. Resultaat is een stevig gewas dat staat als een huis en door zijn vroege afrijping uw ruwvoeropbrengsten veilig stelt.
Op-en-top betrouwbaar dus.

2
tekstbeeld_slider_geld
2

Kies liever voor de 31-generatie van LG:
nieuw én winstgevender dan ooit!

Met deze kwaliteitsmaïs benut u uw maïs optimaal en gaan er geen VEM’s onnodig verloren. Dat komt doordat ook de restplant beter verteerbaar is. Wat resulteert in extra energie voor een hoge melkproductie. Bedenk dat élke hap snijmaïs voor het overgrote deel uit restplant bestaat. Dus voorkom dat u zichzelf financieel tekort doet en ga voor maximale celwandverteerbaarheid.

3
visual-1-1
3

Kies liever voor de 31-generatie van LG:
nieuw én beter dan ooit!

Omdat het uiteindelijk draait om de prestaties, is deze kwaliteitsmaïs primair veredeld op inhoud. Het is de werkelijke voederwaardeopbrengst per hectare die telt. Laat u dus niet misleiden. Lengte zegt niets over opbrengst en VEM per kg drogestof. Kijk vooral naar het extra rendement dat u aan het eind van de rit overhoudt.

4
tekstbeeld_slider_feit
4

Kies liever voor de 31-generatie van LG:
nieuw én efficiënter dan ooit!

Met deze kwaliteitsmaïs maakt u serieus werk van voerefficiëntie en een gezonde penswerking. Door de optimale energievoorziening uit kolf én restplant, melkt u tot wel 0,5 liter* per koe per dag méér! De benutting van ruwvoer is dus wel degelijk te sturen. Bovendien verzekert u uw koeien van veilige energie die bijdraagt aan een goede pensgezondheid.
*bron: Schothorst Feed Research

Alles wat u over onze jongste generatie snijmaïs wilt weten...

Onze nieuwe generatie 31.211 en 31.218 snijmaïs is het resultaat van jaren intensief onderzoek en veredeling. Voor een weloverwogen maïskeuze in 2016 delen we graag alle beschikbare informatie met u. Download hieronder alle productspecificaties van LG 31.211 en/of LG 31.218 inclusief de laatste onderzoeksresultaten en rassenlijstcijfers. Bekijk ook de video met melkveehouder Frans van Kempen van proefboerderij De Kempenshof over zijn goede ervaringen met LG 31.218.

Meer weten of uw zaaizaad al reserveren? Neem contact op met onze ruwvoerspecialist

Limagrain Nederland – Telefoon 0113 – 55 71 00 – 
Kijk voor het volledige rassenaanbod 2016 en het laatste nieuws op:
www.limagrain.nl