LG 31.218, LG 31.235, LG 31.211

Aanbevolen door experts:
de nieuwe generatie 31-maïs

De nieuwe zeer vroege LG 31.211 en vroege LG 31.218 maïs hebben alle verwachtingen overtroffen.

Niet verwonderlijk dus dat steeds meer adviseurs en specialisten deze nieuwe generatie snijmaïs warm aanbevelen. Niet alleen vanwege haar oogstzekerheid en voederwaarde, maar ook uit het oogpunt van voerefficiëntie en pensgezondheid.

Tijd om het pakket nu ook uit te breiden naar de middenvroege groep met het derde 31-ras: LG 31.235. Speciaal voor die melkveehouders in bijvoorbeeld Zuid- en Oost-Nederland die zich in 2017 willen verzekeren van superieure snijmaïs met een net iets latere afrijping.

Neem contact op
1
1

Ga ook voor een gezonde productie met onze nieuwe generatie 31-maïs

Volgens veeartsen bevordert de 31-maïsgeneratie van LG een stabiel pensmilieu. Dat komt door de hoge celwandverteerbaarheid en de bufferende werking die daar vanuit gaat. Zo wordt een overdaad aan zetmeel voorkomen en ontstaat een evenwichtig energieaanbod uit kolf én restplant. Met als resultaat een hoge, constante melkproductie. De nieuwe 31-maïsgeneratie is verkrijgbaar in zeer vroeg, vroeg en middenvroeg.

2
2

Ga ook voor hogere voerefficiëntie met onze nieuwe generatie 31-maïs

De 31-maïsgeneratie van LG verzekert u van méér melk per hectare en dus van een hoger rendement per kilogram drogestof. In de berekening van uw accountant ziet u de voerkosten dan ook flink dalen. Wat de winstgevendheid alleen maar bevordert. Met deze hoogverteerbare maïs zet u ruwvoer dus veel efficiënter in. De nieuwe 31-maïsgeneratie is verkrijgbaar in zeer vroeg, vroeg en middenvroeg.

3
3

Ga ook voor de maximale voederwaarde met onze nieuwe generatie 31-maïs

Met een bovengemiddelde celwand- én zetmeelverteerbaarheid zorgt de 31-maïsgeneratie voor de beste rantsoenbenutting. Omdat VEM wordt berekend op basis van álle verteerbare bestanddelen, wint u met de betere aanwending van de restplant sterk aan voederwaarde. Voeradviseurs rekenen met een winst van 75 VEM per kg ds die anders via de mest verloren gaat. De nieuwe 31-maïsgeneratie is verkrijgbaar in zeer vroeg, vroeg en middenvroeg.

De nieuwe 31-generatie:
alle feiten en cijfers in beeld.

Aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie LG 31.211 (zeer vroeg), LG 31.218 (vroeg) én LG 31.235 (middenvroeg) is veel onderzoek vooraf gegaan. Om voor het komend seizoen tot een goed onderbouwde maïskeuze te komen, delen we hierbij graag alle feiten en cijfers met u. Download hieronder alle productspecificaties van de LG 31-maïsrassen, inclusief de laatste rassenlijstcijfers.

Meer weten en/of uw zaaizaad al reserveren? Neem contact op met onze ruwvoerspecialist

Limagrain Nederland – Telefoon 0113 – 55 71 00 – 
Kijk voor het volledige rassenaanbod 2017 en het laatste nieuws op:
www.limagrain.nl